PROFILERINGSMATERIELL -ETIKETTER - ANNONSER - EMBALLASJEDESIGN - REKLAME
MERKANTILDESIGN -
ÅRSRAPPORTER - BROSJYRER - PLAKATER - MAGASINER - PROSPEKTER


Grafisk design/profil er en samling maler der logo, farger, skrifttyper, format, papir og størrelser blir nedtegnet. Det er kun på denne måte  bildet av ditt firma strømlinjeformes. Gjennom bruk av design-maler, grafisk profilhåndbok m.m. trenger du ikke finne opp hjulet på nytt hver gang du skal lage noe, dette vil på sikt vil kunne gi din bedrift gode økonomiske gevinster.

En god grafisk profil resulterer i at markedet raskt får et godt og sannsynligvis
riktig inntrykk av bedriften. Dette fører til økt interesse for å ta kontakt og handle.